Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 18.04.2019 : 63,945
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 18.04.2019 : 72,3602

Проти блатняка Януковича, за - культурного Ющенка

Проти блатняка Януковича, за - культурного Ющенка

______

письмо опубликовано здесь - TAK! 12 українських літераторів проти блатняка Януковича, за - культурного Ющенка, но - на неблатном украинском, блинн :( Так что для удобства нашей малограмотной аудитории переводим его на блатной/попсовый (кроме нескольких неизвестных нам, по нашей малограмотности, терминов, ну там - шматки, єепнутий и т.п.). После перевода идет оригинал (курсивом)

______

Открытое письмо двенадцати аполитических литераторов о выборе и выборах

НЕ ТОЛЬКО К НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

Відкритий лист дванадцяти аполітичних літераторів про вибір і вибори

НЕ ТІЛЬКИ ДО НАШИХ ЧИТАЧІВ

___

Мы, украинские литераторы, которые подписались ниже, не принадлежим к ни одной политической партии, не принимаем участия в партийно-идеологическом противостоянии и в этом смысле совершенно аполитичны. Превыше всего каждый из нас ценит человеческое индивидуальное, то есть самодостаточность и свободу каждой человеческой личности. И поскольку именно эти стоимости ныне у нас как никогда под угрозой, мы используем свое право высказаться вслух.

Ми, українські літератори, що підписалися нижче, не належимо до жодної політичної партії, не беремо участі в партійно-ідеологічному протистоянні і в цьому сенсі є цілком аполітичними. Понад усе кожен із нас цінує людське індивідуальне, тобто самодостатність і свободу кожної людської особистості. І оскільки саме ці вартості нині в нас як ніколи під загрозою, ми використовуємо своє право висловитися вголос.

___

СЕГОДНЯ украинский (?) "прємьер-міністр" Янукович согласился на совокупление криминализированной украинской власти с новочекистским режимом России, а уже ЗАВТРА от украинской демократии не останется и следа, как это уже получилось с демократией российской.

СЬОГОДНІ український (?) «прємьер-міністр» Янукович погодився на атипове злягання криміналізованої української влади з новочекістським режимом Росії, а вже ЗАВТРА від української демократії не залишиться й сліду, як це вже відбулося з демократією російською.

___

СЕГОДНЯ украинский (?) "прємьер-міністр" Янукович отказывается от европейского будущего Украины, а уже ЗАВТРА каждый украинский город может стать военной базой Вооруженных сил России. От Украины же останется только название, гимн и герб (хотя и с последними двумя атрибутами нет уверенности, если вспомнить пример исторической родины Януковича - Беларуси).

СЬОГОДНІ український (?) «прємьер-міністр» Янукович відмовляється від європейського майбутнього України, а вже ЗАВТРА кожне українське місто може стати військовою базою Збройних сил Росії. Від України ж залишиться тільки назва, гімн і герб (хоч і з останніми двома атрибутами немає жодної певності, якщо згадати приклад історичної батьківщини Януковича – Білорусі).

___

СЕГОДНЯ украинский (?) "прємьер-міністр" Янукович грозит нам двойным гражданством, а уже ЗАВТРА украинцы снова без толку будут отдавать свои жизни ради "большой империи", уже ЗАВТРА украинские школы и больницы беспрепятственно будут захватывать боевики, уже ЗАВТРА мирных украинских людей будут терроризировать отмороженные московские генералы.

СЬОГОДНІ український (?) «прємьер-міністр» Янукович погрожує нам подвійним громадянством, а вже ЗАВТРА українці знову безглуздо віддаватимуть свої життя заради «великої імперії», вже ЗАВТРА українські школи та лікарні безперешкодно захоплюватимуть бойовики, вже ЗАВТРА мирних українських людей тероризуватимуть відморожені московські генерали.

___

СЕГОДНЯ украинский (?) "прємьер-міністр" Янукович раздает своим братанам и шестеркам наилучшие заповедные угодья, исторические дворцы и виллы, участки побережий (шматки узбереж) и водохранилищ, лесов и гор, а уже ЗАВТРА все нам для выживания (или вымирания?) будет отведено что-то на манер последней резервации с уничтоженным депрессивным ландшафтом.

СЬОГОДНІ український (?) «прємьер-міністр» Янукович роздає своїм братанам і шісткам найкращі заповідні угіддя, історичні палаци й вілли, шматки узбереж і водоймищ, лісів і гір, а вже ЗАВТРА всім нам для виживання (чи вимирання?) буде відведено щось на кшталт останньої резервації зі знищеним депресивним ландшафтом.

___

СЕГОДНЯ украинский (?) "прємьер-міністр" Янукович обещает предоставить языку попсы и блатняка абсурдный статус "второго государственного", а уже ЗАВТРА она окончательно вытеснит "первый государственный" на все возможные обочины, уже ЗАВТРА язык малограмотного "проффесора" и его братвы безальтернативно воцарится на всей "калиново-солов'їній" территории.

СЬОГОДНІ український (?) «прємьер-міністр» Янукович обіцяє надати мові попси та блатняку абсурдний статус «другої державної», а вже ЗАВТРА вона остаточно витіснить «першу державну» на всі можливі узбіччя та марґінеси, вже ЗАВТРА мова малописьменного «проффесора» та його братви безальтернативно запанує на всій «калиново-солов’їній» території.

___

СЕГОДНЯ кремлевские политтехнологи, эти непревзойденные в цинизме менеджеры кандидата Виктора Януковича, определяют наше с вами будущее и, используя наичернейший пиар и примитивную антизападную риторику, беспрепятственно проводят свои геостратегические эксперименты над "страной, которой не жалко", а уже ЗАВТРА Украина превратится на черную дыру в центре Европы, где безнаказанно травят кандидатов в Президенты, убивают журналистов и держат в покорности, апатии и без надежды целый народ.

СЬОГОДНІ кремлівські політтехнологи, ці неперевершені в цинізмі менеджери кандидата Віктора Януковича, визначають наше з вами майбутнє і, вдаючись до найчорнішого піару та примітивної антизахідної риторики, безперешкодно провадять свої геостратегічні експерименти над «страной, которой не жалко», а вже ЗАВТРА Україна перетвориться на чорну діру в центрі Європи, де безкарно труять кандидатів у Президенти, вбивають журналістів і тримають у покорі, апатії та безнадії цілий народ.

___

Так, мы в самом деле в опасности - и Украина, и ее независимость, и независимость любого из нас. И потому мы, украинские литераторы, которые подписались ниже, призываем украинских избирателей отдать свои голоса на выборах Президента Украину за Віктора ЮЩЕНКА.

Так, ми справді в небезпеці – і Україна, і її незалежність, і незалежність кожного з нас. І тому ми, українські літератори, що підписалися нижче, закликаємо українських виборців віддати свої голоси на виборах Президента України за Віктора ЮЩЕНКА.

___

Янукович - это необратимость марионеточной диктатуры, Ющенко - это необратимость демократии.

Янукович – це незворотність маріонеткової диктатури, Ющенко – це незворотність демократії.

___

Янукович - это коррумпированная, криминализированная и шансонизированная власть, Ющенко - это гражданские права и свободы.

Янукович – це корумпована, криміналізована і шансонізована влада, Ющенко – це громадянські права і свободи.

___

Янукович - это совок и блатняк, Ющенко - это шанс для культурной разноголосицы.

Янукович – це совок і блатняк, Ющенко – це шанс для культурного різноголосся.

___

Янукович - это изоляция от Европы и мира, Ющенко - это преодоление границ, это согласие.

Янукович – це ізоляція від Європи і світу, Ющенко – це долання кордонів, це порозуміння.

___

Выбор Виктора Ющенко - это выбор европейский, а не єепнутий.

Вибір Віктора Ющенка – це вибір європейський, а не єепнутий.

___

Выбор Виктора Ющенко - это выбор свободных личностей, а не запуганных зомби.

Вибір Віктора Ющенка – це вибір вільних особистостей, а не заляканих зомбі.

___

И если ЭТА власть ТАК ненавидит ЭТОГО человека, то наш выбор правильный.

І якщо ЦЯ влада ТАК ненавидить ЦЮ людину, то наш вибір правильний.

___

Выбирайте СЕГОДНЯ, так как ЗАВТРА у нас могут забрать саму возможность выбора!

Вибираймо СЬОГОДНІ, тому що ЗАВТРА в нас можуть забрати саму можливість вибору!

___

Юрій АНДРУХОВИЧ

Олександр БОЙЧЕНКО

Андрій БОНДАР

Микола РЯБЧУК

Юрій ВИННИЧУК

Наталка БІЛОЦЕРКІВЕЦЬ

Тарас ПРОХАСЬКО

Юрко ІЗДРИК

Олександр ІРВАНЕЦЬ

Ірена КАРПА

Іван АНДРУСЯК

Василь КОЖЕЛЯНКО

______

Читайте так же шматок ;) : TAK! Базилюк вважає російську - мовою попси та "блатняку"

... найбільше зачепило Базилюка те, що літератори не хочуть, щоби "мова попси і блатняків, мова малограмотного "проффесора" не стала другою державною мовою".

"Базилюк побачив у цьому розпалення міжнаціональної ворожнечі й образу російської мови", - пояснив народний депутат. Ключковський розповідає, що ставив запитання при обговоренні – чи вживається в тексті хоч один раз вислів "російська мова"? Виявилось, що його ніде немає.

"Однак, на думку представника Базилюка в ЦВК, ідеться саме про російську мову, - дивується Ключковський. – Доводиться зробити висновок, що для Базилюка російська – це мова попси, блатняків і малограмотних проффесорів". ...

______

Мы, признаться, тож дивуємся - интересно вот - а какой собственно язык 12 литераторов имели ввиду, когда писали: "Янукович обещает предоставить языку попсы и блатняка абсурдный статус "второго государственного"" (Янукович обіцяє надати мові попси та блатняку абсурдний статус «другої державної») - белорусский?, чи шо?

Image

Эксперты: потребительские настроения в Германии испортились

В Германии ухудшились настроения потребителей, о чем говорят результаты исследования местной компании GfK.

Image

В Британии из всех социальных сетей могут убрать кнопку "лайк"

Сайты социальных сетей, в том числе Facebook, могут отключить функцию "лайк" для британских детей, благодаря предложенному руководству по безопасности в Интернете.

Image

Сергей Зверев не оставляет публичных попыток примирения с пасынком

Звёздный стилист Сергей Зверев старается восстановить отношения с сыном. Долгое время парикмахер уверял, что мальчик ему родной, однако после совершеннолетия мать Зверева решилась открыть правду своему внуку. Мальчик после этого прекратил общение с воспитавшей семей и отправился на поиски настоящих родителей.

Image

Эксперты рассказали, почему пожилым людям нужно посещать спортзал

Известно, что когда организм стареет, то мышцы тела становятся слабыми. Мышечная слабость часто связывается со смертью среди людей старше 40 лет. Но пожилые люди, которые занимаются силовыми тренировками живут дольше других.